Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje.

Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Prudniku podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie Nr 1/2022.

[EDYTOWANY - 24.03.2022 - Właściciel odzyskał swoje mienie]

lnformujemy, że w dniu 22 marca 2022 r. w Biurze Rzeczy Znalezionych została zdeponowana gotówka, którą znaleziono w dniu 18 marca 2022 r. w miejscowości Biała.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 3 z dnia 12 lutego 2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U.  poz.  397),  wzywa się osobę  uprawnioną do odbioru  w/w rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Wszystkie osoby, które mają wiedzę we wskazanej sprawie proszone są o pomoc w ustaleniu właściciela gotówki.

 

Sprawę prowadzi: Emilia Cimochowska  -  Paluszek.

e-mail: e.cmichowska@powiatprudnicki.pl

tel. 774381708

Wersja XML