Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne przejazdy dla Ukraińców

Dla obywateli Ukrainy ustala się uprawnienie do bezpłatnych przejazdów
w publicznym transporcie zbiorowym (PKS), na terenie powiatu prudnickiego
w gminach: Prudnik, Lubrza, Głogówek i Biała oraz Powiatu Głubczyckiego
w gminach: Kietrz, Głubczyce, Branice. Podstawą bezpłatnego przejazdu jest dokument poświadczający obywatelstwo ukraińskie lub oświadczenie w tym zakresie.

Uprawnienia do darmowych przejazdów obowiązują do 30 kwietnia 2022 r.

 

Громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у громадському колективному транспорті (ПКС) у Прудніцькому повіті в ґмінах: Пруднiк, Любжа, Ґлогувек та Бяла, a також в Глубчицькому повіті в ґмінах: Кєтш, Ґлубчице, Браніце. Підставою для безкоштовного проїзду є документ, що підтверджує громадянство України, або декларація про це.

Право на безкоштовний проїзд діє до 30 квітня 2022 року.

Wersja XML