Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny Komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT!

 

Informujemy, że z terenu gospodarstwa rolnego w Starym Lesie (powiat nyski) uciekły byki mięsnej rasy „limousine”, które przemieściły się w okolice Szybowic, Niemysłowic i Mieszkowic w powiecie prudnickim.

Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku apelują do mieszkańców o rozwagę, nie należy ich płoszyć, gdyż zwierzęta znajdujące się w obcym otoczeniu, w sytuacji zagrożenia mogą być niebezpieczne dla człowieka!

Zwierzęta są systematycznie odławiane z miejsc, gdzie obecnie przebywają.

Jednocześnie apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania drogami w ww. okolicach.

Istotne informacje na temat zwierząt proszę zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pod nr tel. 77 4341803.

Wersja XML