Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informujemy, że akcja wyłapywania byków nadal trwa. Kolejne trzy sztuki byków zostały wychwytane. Pozostałe 8 sztuk zwierząt przebywa w terenie, w okolicach miejscowości Szybowice, Niemysłowice i Rudziczka.

Kontynuowany jest scenariusz, zgodnie z którym właściciel zwierząt przy współudziale lekarza weterynarii prowadzi poszukiwanie i zwabianie byków, celem sprowadzenia zwierząt do macierzystego stada.

Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku nadal apelują do mieszkańców o rozwagę i nie płoszenie zwierząt, gdyż w sytuacji zagrożenia mogą być niebezpieczne dla człowieka!

Jednocześnie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania drogami w ww. okolicach.

Istotne informacje na temat zwierząt proszę zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pod nr tel. 77 4341803.

Wersja XML