Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU

W dniu 8 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat zintensyfikowania realizacji działań w zakresie odławiania byków na terenie leśnym. W posiedzeniu uczestniczyli Wicestarosta, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Komendant Powiatowy PSP w Prudniku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik oraz przedstawiciele: Koła Łowieckiego „Bażant” w Prudniku, Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa.

Podczas posiedzenia Pan Marek Wisła - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku przedstawił aktualną sytuację i omówił scenariusze działania podczas prowadzonej akcji odławiania zwierząt. Najistotniejszą kwestią dla osób podejmujących decyzję jest to, aby działania te były prowadzone w sposób humanitarny. Członkowie Zespołu oraz osoby zaproszone podjęli decyzję o kontynuacji przyjętego scenariusza, przy wsparciu Koła Łowieckiego „Bażant” w Prudniku, poprzez ustawienie niskich ambon do obserwacji. Przedstawiciele Koła wraz z właścicielem zwierząt i wspierającymi go osobami, przy współudziale lekarza weterynarii będą prowadzić usypianie byków, wykorzystując do tego broń Palmera. Następnie będą przewożone do macierzystego stada. Na chwilę obecną pozostało 8 sztuk bydła, które przebywają na terenie leśnym.

Działania będą kontynuowane, a ich powodzenie uzależnione jest od wielu czynników m. in. prowadzenia spokojnej akcji i nie płoszenia zwierząt.

 

Referat Zarządzania Kryzysowego   

Wersja XML