Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku. Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Prudniku za rok 2021.
 2. Podsumowanie działań zrealizowanych przez służby, inspekcje i straże w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2022”.
 3. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie prudnickim.
 4. Choroby zakaźne zwierząt i ich monitorowanie na terenie powiatu prudnickiego.
 5. Przyjęcie „Planu pracy i szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w  Prudniku na rok 2022”.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje dotyczące pracy w 2021 roku: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie pracę inspekcji, służb i straży.

Omówiono działania podjęte w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2022”. Nie stwierdzono negatywnych zdarzeń podczas ferii, w związku z tym były one bezpieczne dla dzieci  i młodzieży. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku przedstawił sytuację epidemiologiczną w powiecie prudnickim. Natomiast Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku omówił proces monitorowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu prudnickiego. Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku przyjęli „Plan pracy i szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku na rok 2022”. Ponadto, w związku z aktualną sytuacją związaną z prowadzeniem akcji odławiania byków, które przebywały na terenie powiatu prudnickiego po oddaleniu się z gospodarstwa w Starym Lesie, w powiecie nyskim Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił przyjęte scenariusze prowadzonej akcji.    

 

 

Referat Zarządzania Kryzysowego

Wersja XML