Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem było podsumowanie  akcji odławiania byków, które przebywały na terenie powiatu prudnickiego po oddaleniu się z gospodarstwa w Starym Lesie, w powiecie nyskim. W posiedzeniu uczestniczyli Wicestarosta, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik, przedstawiciel Koła Łowieckiego „Chrobry” w Głuchołazach, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz przedstawiciel Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa.

Podczas posiedzenia osoby zaangażowane w ww. akcję szczegółowo omówiły podjęte działania, w ramach przyjętych scenariuszy. Podsumowując całość akcji, zebrani na posiedzeniu stwierdzili, że przyjęty sposób prowadzenia wyłapywania byków był właściwy. Akcja prowadzona była w sposób humanitarny, spokojny, bez powodowania dodatkowego stresu dla zwierząt. Efektem tego było sprowadzenie trzydziestu trzech byków do macierzystego stada.     

Wicestarosta – I Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Janusz Siano, podziękował wszystkim osobom za determinację i skuteczne działanie, a w szczególności Markowi Wiśle Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Prudniku.

 

Referat Zarządzania Kryzysowego   

Wersja XML